TibbForum Q&A sual cavab platformasını Play Store-dan yükləyin: TibbForum Q&A
+1 Səs
83 baxış
TibbForum Q&A Haqqında kateqoriyasında (3.7k xal) tərəfindən

1 cavab

+1 Səs
(4.7k xal) tərəfindən
tərəfindən seçilmiş
 
Ən Yaxşı Cavab

Salam hesab xalı istifadəçilər arasında ən aktivləri seçmək və dəyərləndirmək üçün istifadə olunur. 

İstifadəçinin saytda etdiyi hər bir fəaliyyət müəyyən xalla qiymətləndirilir:

Sual yazmaqla əlaqədar verilən xallar

Sual yazmaq: 2 xal

Sualınıza yazılan cavablar arasında ən yaxşı olanını seçmək: 3 xal

Yazdığınız suala verilən hər müsbət səsə görə: 1 xal

Yazdığınız suala verilən hər mənfi səsə görə: -1 xal

Cavab yazmaqla əlaqədar verilən xallar

Suallara yazdığınız hər cavaba görə: 4 xal

Əgər yazdığınız cavab ən yaxşı cavab seçilərsə: 30 xal

Cavabınıza verilən hər müsbət səsə görə: 2 xal

Cavabınıza verilən hər mənfi səsə görə: -2 xal

Yazılmış sual və cavablara verilən səslərlə əlaqədar xallar

Suala verdiyiniz hər müsbət səsə görə: 1 xal

Suala verdiyiniz hər mənfi səsə görə: 1 xal

Cavablara verdiyiniz hər müsbət səsə görə: 1 xal

Cavablara verdiyiniz hər mənfi səsə görə: 1 xal

Nəzərə alın ki bütün bu xallar 10-a vurularaq hesabınıza əlavə olunur.

Qeydiyyatdan keçmiş hər istifadəçiyə isə bonus 100 xal verilir.Tibbi Sual-cavab Portalına xoş gəlmisiniz. Burada siz tibbə aid istənilən sualı verə , eləcə də verilmiş sualları cavablandıra bilərsinz.
...